WITAMY W APLIKACJI DO GŁOSOWANIA

NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO TEGOROCZNEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BYTOMIU

Głosowanie Internetowe będzie możliwe:

od godziny 08:00 w dniu 13 października 2019 r.
do godziny 20:00 w dniu 28 października 2019 r.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Bytomia.
W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Nr projektu Nazwa i opis Szacunkowy koszt
1 Kolorowe place zabaw - modernizacja i rozbudowa 10 istniejących placów zabaw w placówkach przedszkolnych: P-59, P-29, P-8 (Centrum); P-63, P-15 (Stroszek); P-44, P-58 (Miechowice); P-9, P-39 (Szombierki); P-48 (Łagiewniki). 1 200 000 zł
5 Psi wybieg „Cztery łapki” - ogrodzenie i wyposażenie w podstawowe elementy infrastruktury (kosze na odchody, ławki, tunel, pachołki do slalomu, pochylnia, trwałe ogrodzenie i odpowiednie zabezpieczenie, wejście zabezpieczone śluzą) istniejącego wybiegu dla psów przy ul. Modrzewskiego i skwerem Larischa. 91 420 zł
6 „Park Gryca – bezpieczniej i przyjemniej” - park Gryca wymaga poprawy bezpieczeństwa, estetyki i dodatkowych atrakcji dla dzieci i seniorów. Konieczne jest zainstalowanie oświetlenia i monitoringu, uzupełnienie ogrodzenia oraz montaż nowych urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacji dla seniorów oraz ławek i koszy na śmieci. 201 005 zł
9 Budowa chodnika przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu - bezpieczne dojście do zabytkowego parku FAZANIEC w Szombierkach - projekt zakłada budowę chodnika na odcinku ok. 150 m od ul. Orzegowskiej nr 80 do ul. Bażantowej. 420 000 zł
10 Przebudowa placu zabaw CICHA i parkingu - przebudowa istniejącego placu zabaw i parkingu przy ul. Cichej. Numer działki 2103/44 (pow. 422 m2 plac zabaw). W ramach przebudowy przewiduje się: wymianę nawierzchni parkingu na ażury, demontaż istniejących urządzeń zabawowych, które są w złym stanie technicznym, montaż nowego wyposażenia placu zabaw oraz modernizację piaskownicy, naprawę chodników, ławek, montaż dodatkowego oświetlenia. Wytrzymałe i bezpieczne oraz zamknięte ogrodzenie, które ograniczy dostęp zwierząt i zmniejszy prawdopodobieństwo wtargnięcia dziecka na jezdnię. 188 950 zł
11 Ogrodzony wybieg dla psów z infrastrukturą do psich sportów Rozbark - przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia z furtkami, wiata, monitoring, kosze na psie odchody, wykonanie oświetlenia (latarnie solarne), ławki, urządzenia do psich sportów, kosze na śmieci i tablica z regulaminem. 110 000 zł
12 „Jak po Tafli” ulicą Emila Nikodemowicza, czyli remont drogi łączącej ul. Wallisa z ul. Siemiradzkiego i nadanie nazwy legendy bytomskiego hokeja - wydzielenie geodezyjne granic drogi, co jest konieczne do nadania nazwy ulicy, gruntowny remont drogi i nadanie nazwy. 540 000 zł
13 Budowa boiska wielofunkcyjnego – II etap wraz z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - kontynuacja realizowanego projektu boiska + termomodernizacja i wymiana kotła grzewczego w OSP. 250 000 zł
14 Plac zabaw i siłownia dla Śródmieścia - miejsce ul. Piekarska 19-21, plac za kamienicami – przygotowanie terenu, infrastruktury placu zabaw dla dzieci i siłowni, remont bramy, montaż monitoringu, zachowanie istniejącej zieleni i nasadzenie nowej, oświetlenie i wyremontowanie bramy prowadzącej do placu od ul. Piekarskiej oraz wykonanie dojścia do nowych obiektów. 450 000 zł
16 Remont ul. Tęczowej - wykonanie prac ziemnych, położenie asfaltu od skrzyżowania z ulicą Krzemienia do skrzyżowania z ulicą Fredry w Stolarzowicach, wykonanie niezbędnych prac ziemnych w tym kanalizacji deszczowej. 375 000 zł
17 Plac Sportowo-Rekreacyjny o charakterze wielopokoleniowym - plac zabaw + minisiłownia – w okolicach budynków przy ul. Harcerskiej 1-5, Fitelberga 3 i 5 i Grota Roweckiego. 155 000 zł
19 Otwarta Strefa Aktywności – siłownia w Karbiu przy MDK nr 2 - utworzenie otwartej siłowni, sześć stanowisk wyposażonych w jak najwięcej różnorodnych i odpornych na wandalizm przyrządów do ćwiczeń na powietrzu. 220 000 zł
20 Centralny Plac zabaw os. Stroszek, remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci  101 000 zł
22 Sucha Góra po „naszymu” - remont budynku na stadionie sportowym, poprawa stanu chodników przy ul. 9-go Maja, ul. Strzelców Bytomskich i ul. Korczaka, toaleta na terenie Parku Grota. 810 000 zł
23 Mała Droga – Duża Sprawa - remont ciągu pieszojezdnego przez 3 podwórka od ul. Kolejowej do ul. Chrzanowskiego, utworzenie ciągów pieszojezdnych, zagospodarowanie przyległych terenów zielonych, remont bądź wyburzenie istniejących 5 szybów wentylacyjnych ze schronów oraz Rodzinne zielone oczko pędzlem malowane – podwórko u zbiegu ulic Wyczółkowskiego i Kolejowej – utworzenie kulturowego podwórka dla spotkań i warsztatów wraz z elementami zieleni i małej architektury – likwidacja kominów wentylacyjnych, rekultywacja terenu poprzez uporządkowanie zieleni i posadzenie nowej, zamontowanie koszy i ławek, posadowienie nowej wiaty śmietnikowej, wykonanie alejek z kostki brukowej gdzie usadowione będą stoliki do gier planszowych oraz szafki na książki, wygrodzenie terenu, ustawienie tablic o twórczości Leona Wyczółkowskiego. 563 500 zł
24 Ogród marzeń – PM 18 - modernizacja ogródka przedszkolnego o pow. 450 m2 w podwórzu ul. Piłsudskiego 24 – budowa placu z bezpieczną nawierzchnią, wykonanie ogrodzenia wraz z naprawą cokołu, wykonanie amfiteatru oraz trawników. 500 000 zł
25 Grossfeld na fest - wykonanie nawierzchni drogowo-chodnikowej, ograniczniki prędkości – wjazd pomiędzy ul. Fałata 37-39 do tzw. śląskiego podwórka, powierzchnia ok. 500 m2. 75 000 zł
26 Zagospodarowanie skweru przy ul.Konstytucji pomiędzy budynkami 90 G-H a 90 C-F, przebudowa placu zabaw przy ul. Konstytucji w Parku Konopnickiej 285 000 zł
27 „6 dla Stroszka (os. Generała Ziętka, os. Vitor, os. Stroszek)” - budowa placu zabaw pomiędzy blokami ul. Gwarków Tarnogórskich 2 i 4 – budowa 2 wybiegów dla psów – u zbiegu ulic Strzelców Bytomskich i Sikorskiego - ok. 1000 m2 oraz przy ul. Hlonda 103,31-35, ścianka do graffiti 2m na 10m długości oraz roczny zapas farby białej – od strony ul. Strzelców Bytomskich – wzdłuż ul. Sikorskiego, siłownia plenerowa na terenie SP nr 32 przy ul. Szymały 124, budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego – przy ul. Hlonda 103, 31-35, 113-119 oraz modernizacja sprzętu rekreacyjnego i boiska – plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie z bramą wjazdową, wiaty, stojaki na rowery, boisko – dodanie krzesełek, odnowienie bramek, mini park typu „błonie”, ścieżki o strukturze naturalnej, nasadzenie drzew – 20 szt., ławki na całej przestrzeni 8 szt., kosze na śmieci, usypanie górki celem wykorzystania w okresie zimowym. 1 000 060 zł
28 XVI Zlot Pojazdów Militarnych w Bytomiu “Śląskie Manewry” 2020 - wystawa pojazdów i sprzętu militarnego połączona będzie z paradą ulicami miasta, prezentacją pojazdów na bytomskim Rynku, pokazami dynamicznymi na terenie zlotowiska jak i bardzo widowiskową inscenizacją historyczną z wykorzystaniem broni filmowej i profesjonalnej pirotechniki. 100 000 zł
29 Sport dla zdrowia - zawody sportowe piłki nożnej w różnych grupach wiekowych, turniej łuczniczy rodzinny, gry i zabawy dla rodzin, pokaz sprzętu straży pożarnej wraz z kursem pierwszej pomocy, występ zespołów artystycznych. 7 000 zł
33 Przebudowa Parku Łagiewnickiego zlokalizowanego w Łagiewnikach - wykonanie dokumentacji projektowej, prace zieleniarskie, budowa alejek, przyłącza oświetleniowe, system monitoringu, remont placu zabaw, psi wybieg, zakup małej architektury. 1 190 000 zł
35 Wielofunkcyjny plac zabaw mieszczący się przy ul. Grota-Roweckiego 21-25 - przestrzeń rekreacyjna na nieruchomości przy ul. Godulskiej – nr działki 2011/97 (karta mapy 3, obręb Szombierki) Poszczególne elementy: bezpieczna nawierzchnia, huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnia, ważki, urządzenia edukacyjne, równoważnie, walce, wieże, przejazdy szynowe, karuzele, ławki, kosze na śmieci. 281 250 zł
36 Remont tarasu na potrzeby integracji społecznej i terapii zawodowej osób niepełnosprawnych - projekt ma być realizowany w Bytomiu przy ul. Tetmajera 2 – wymiary tarasu 240 m2. Taras jest nierozłącznym elementem budynku, a jedna z jego części stanowi wejście do budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Taras jest bardzo zniszczony, nawierzchnia betonowa jest pokruszona i dziurawa. Prace mają polegać na zerwaniu istniejącej nawierzchni do płyt betonowych, nałożeniu warstwy podkładowej, warstwy izolacyjnej wraz z drenażem, wylewki głównej oraz warstwy wykończeniowej np. płytek ceramicznych. 200 000 zł
38 „Pumptrack Miechowice” czyli tor przeznaczony do jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach i hulajnodze - obręb Miechowice. Budowa toru rowerowego typu Pumptrack – specjalnie przygotowany tor, idealne połączenie bezpiecznej zabawy na rowerze i wszechstronnego treningu – zarówno dla profesjonalistów, jak i całych rodzin. Tor ma być zbudowany z użyciem asfaltu lub innej nawierzchni pozwalającej na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji. 450 000 zł
39 W blasku organów kościoła pw. św. Barbary w Bytomiu - dofinansowanie cyklu koncertów muzyki organowej i kameralnej, które odbywałyby się w kościele pw. św. Barbary na największych organach piszczałkowych w diecezji gliwickiej. Dofinansowanie koncertów obejmuje: honoraria artystów, usługi poligraficzne i przygotowanie instrumentów. 30 000 zł
40 Bulodrom Szombierki SP 44 - (wraz z naprawą ogrodzenia boiska szkolnego) – utworzenie dwóch bulodromów – boisk o specjalnej nawierzchni do gry w bule (inna nazwa petanque) oraz naprawa ogrodzenia boiska szkolnego (piłkochwytów) w Szkole Podstawowej nr 44. 37 000 zł
41 Posprzątaj! Zazieleń! Szanuj! Edukuj! - projekt zakłada przeprowadzenie kampanii społecznej oraz warsztatów dla mieszkańców w celu: zwrócenia uwagi na konieczność dbania o wspólną przestrzeń w mieście, wyrobienie właściwych nawyków utrzymania porządku i czystości, wzmocnienia właściwych zachowań w przestrzeni publicznej, budowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za dobro wspólne. Realizacja: przygotowanie wielkoformatowych plakatów zachęcających do właściwych zachowań, nagranie edukacyjnych filmików o właściwych zachowaniach, przeprowadzenie warsztatów z ozdabiania koszy na śmieci, przygotowanie miniogródków, które będą uprawiane przez mieszkańców. 50 000 zł
42 Bytom – mały Wiedeń - projekt dotyczy intensyfikacji i rewitalizacji bytomskiej oferty kulturalnej dla mieszkańców w zakresie muzyki artystycznej, ożywienia życia muzycznego Bytomia, zaangażowania i zintegrowania licznego środowiska muzycznego – potencjału kulturalnego Bytomia w celu realizacji całorocznej, zróżnicowanej, bogatej i spełniającej potrzeby mieszkańców oferty muzycznej miasta – całoroczny cykl koncertów kameralnych (raz w miesiącu o godz. 12.00 w niedzielę), całoroczny cykl koncertów kameralnych dla dzieci połączonych z warsztatami, Letni Festiwal Mozartowski, w sali koncertowej i w plenerze połączony z warsztatami twórczymi i kulinarnymi , okolicznościowe koncerty oratyjno-kantatowe w wybranych kościołach. 110 000 zł
43 „Słoneczny plac” – plac zabaw i rekreacji dla dzieci z dzielnicy Stolarzowice przy Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu - projekt zakłada zakup zestawu zabawowego, nawierzchni piaskowej oraz ogrodzenia, które staną się integralną częścią istniejącego już obiektu sportowo-rekreacyjnego (boiska i minisiłowni) jako uzupełnienie bezpiecznej strefy do zabawy i rekreacji dla młodszych dzieci (do 10 roku życia). 50 000 zł
44 Utworzenie nowych miejsc parkingowych na os. Ziętka - 1. Utworzenie parkingu wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 63 od strony ul. Strzelców Bytomskich – Hlonda, poprzez zagospodarowanie pasa zieleni i chodnika biegnącego wzdłuż ogrodzenia na miejsca postojowe. Obecnie pomimo, że jest pas zieleni to i tak parkowane są tam samochody. Wykonanie miejsc parkingowych w tym miejscu w znacznym stopniu przyczyni się do rozwiązania problemu z parkowaniem, a piesi mogą korzystać z chodnika, który znajduje się również po drugiej stronie ulicy. 2. Utworzenie parkingu przy ul. Szymały – naprzeciw bud. ul. Szymały 115 AB o pow. ok. 450 m2 na ok. 40 miejsc postojowych." 165 000 zł
45 Budowa placu zabaw w podwórzu przy ulicy Sądowej 5 - (przy Przedszkolu Miejskim nr 2) - proponowany projekt zakłada remont obecnego placu zabaw i przekształcenie go w mały, kameralny plac zabaw z kilkoma urządzeniami do zabaw na ogrodzonym terenie w podwórzu za budynkiem przy ul. Sądowej 5, w którym mieści się przedszkole. Projekt zakłada montaż konstrukcji ze zjeżdżalnią, piaskownicy, huśtawki, 2 bujaków na sprężynie. 100 000 zł
46 Modernizacja boiska/placu zabaw pomiędzy ulicami Kossaka a Lenartowicza - boisko do koszykówki: zmiana nawierzchni boiska z ziemnej (żwirowej) na sztuczną np. tartanową/sztuczna trawa, itp. Likwidacja okalających boisko krawężników (krawężniki przyczyniły się wielokrotnie do urazów dzieci tam się bawiących). Ogrodzenie boiska, które zwiększy bezpieczeństwo dzieci. Montaż dodatkowych ławek oraz koszy na śmieci. 137 000 zł
47 Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Gminy Bytom poprzez remont wagonu MBxd2, służącego do realizacji całorocznych przewozów pasażerskich - remont wagonu umożliwi ograniczenie emisji szkodliwych substancji powstałych w wyniku pracy silnika spalinowego oraz ograniczy zużycie paliwa w stosunku do zużycia generowanego przez lokomotywy spalinowe. 500 000 zł
49 Bezpiecznie i zdrowo do celu - stworzenie miasteczka ruchu drogowego w celach szkoleniowo-rekreacyjno-sportowych na terenie SP nr 36 przy ul. Siemiradzkiego 9. Wykonanie miasteczka oraz bieżni na działce o wymiarach 50m x 35 m – z nawierzchni utwardzonej, wyposażonego w ulicę, chodniki, znaki, sygnalizację świetlną, wysepki, progi zwalniające, skrzyżowania dróg, przejazdy dla rowerów, przejścia oraz monitoring bezpieczeństwa. 300 000 zł
50 Piękna szkoła w naszym mieście - czyszczenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Chrobrego 9. Zakres prac obejmuje czyszczenie wszystkich elewacji budynku, naprawy i odtworzenie detali architektonicznych, naprawę/uzupełnienie spoinowania, konserwację wątku ceglanego. 500 000 zł
51 #BO Rozbark – nowoczesne, bezpieczne, pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią na stadionie GKS Rozbark przy ul. Chorzowskiej - wykonanie pełnowymiarowego boiska, instalacja energooszczędnego oświetlenia pola gry, budowa ogrodzenia dookoła boiska wraz z wykonaniem piłkochwytów, wyznaczenie liniami boiska oraz dwóch boisk dla kategorii rozrywkowej Orlik, montaż dwóch bramek pełnowymiarowych oraz dostarczenie czterech bramek mobilnych dla kategorii Orlik, naprawa muru oporowego trybuny głównej. 3 524 070 zł
52 Sprawny uczeń – sprawny bytomianin - budowa boisk szkolnych przy szkołach podstawowych o numerach: 23, 27, 37; przy IV LO i Technikum nr 4. 2 525 000 zł
58 Wodny plac zabaw w Parku Kachla - wyznaczenie i zapewnienie funkcjonowania infrastruktury wodnej, zapewnienie zaplecza technicznego, toalet, oświetlenia i monitoringu – niecka basenowa o powierzchni 300 m2 wraz z naturalnym brodzikiem do zabawy, urządzenia natryskowe, fontanny i kurtyny wodne, wykonanie niskiego ogrodzenia niecki stanowiącego siedzisko, poszerzenie placu o urządzenia umożliwiające zabawy poznawcze i doświadczanie przyrody, umiejscowienie zaplecza technicznego, przebieralni i toalet, ławki w tym siedziska i leżanki zlokalizowane w cieniu, parkingi rowerowe i kosze na śmieci, wykonanie oświetlenia placu i monitoringu. 1 850 000 zł
59 Zielona Strefa ulicy Katowickiej - miejsce ul. Katowicka 29, teren pomiędzy kamienicami - atrakcyjna strefa z zielenią i placem zabaw – strefa odpoczynku dla dorosłych oraz kolorowe miejsce zabaw ruchowych przyjazne dla dzieci, ogrodzenie terenu, wykonanie bezpiecznej powierzchni, montaż 2 słupów oświetleniowych, nasadzenie roślin i niewielkich drzew. 369 368,02 zł
60 Zmiana organizacji parkowania na istniejących miejscach postojowych wraz z utworzeniem wzdłuż jezdni przy ul. Tysiąclecia miejsc dodatkowych od ul. Legnickiej do nr 41b oraz modernizacja nawierzchni chodników na ul. Tysiąclecia oraz ul. Spółdzielców 800 000 zł
61 Skwer na Stroszku - wykonanie skweru osiedlowego w dzielnicy Stroszek na os. gen. Ziętka przy ul. Strzelców Bytomskich 268 - aktualnie zieleniec – wyrównanie terenu, nowa aranżacja, trawnik, alejka spacerowa z kostki oraz ścieżki żwirowe lub z płyt chodnikowych, zamontowanie 8 ławek i 8 koszy na śmieci (w tym 2 na psie odchody), żywe pionowe panele, ekrany porośnięte bluszczem wzdłuż ulicy od strony garaży 8 szt., zasadzenie drzew, krzewów i traw ozdobnych z zachowaniem wszystkich lub jak największej liczby już rosnących drzew. 305 500 zł
63 Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz wizerunku ciągów komunikacyjnych przy ul. Woźniaka - wymiana nawierzchni utwardzonej (płyty betonowe, kostka brukowa) na nowe lub poprawa już istniejącego w dobrym stanie, wymiana oświetlenia – lokalizacja to ciąg pieszy łączący ul. Woźniaka z ul. Piekarską wąskim przejściem pomiędzy domami oraz podwórko wewnętrzne. 104 500 zł
64 Boisko wielofunkcyjne w Śródmieściu przy I LO - budowa boiska o wymiarach 20x40 m przeznaczonego do piłki ręcznej, nożnej, siatkówki i koszykówki z ławkami i piłkochwytami. Przy boisku skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Obok boiska parking. 900 000 zł
65 Zagęszczenie koszy na śmieci szansą na czyste chodniki w Śródmieściu 22 000 zł
66 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ulicy Orląt Lwowskich – przy SP nr 40 - nowoczesne wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, siatkowej, nożnej i koszykowej z wykorzystaniem do lekkiej atletyki oraz gier i zabaw sportowych. 650 000 zł
68 Grossfeld – otoczenie. NaPomoc dla skweru, NaPomoc dla dróg - rewitalizacja skweru przy ul. Woźniaka 44 i odbudowa dwóch dróg dojazdowych między budynkami Woźniaka 42-44a i 46-52, z uwzględnieniem części przy garażach i pobliskim placem. 450 000 zł
70 Modernizacja i rozbudowa Skateparku w Parku Miejskim - budowa obiektu w technologii lanego betonu, rozbudowa w kierunku zachodnim – m.in. wymiana copingów, wyrównanie nawierzchni grindboxów, wymiana railów, wykonanie instalacji elektrycznej, postawienie niezbędnych ławek. 600 000 zł
71 Projekt zagospodarowania pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdnią przy ul. Witczaka 2-42 - naprawa kostki chodnikowej, zazielenienie pasa nieużytków w miejscu dawnego torowiska tramwajowego pomiędzy jezdnią a chodnikiem przy ul. Witczaka 2-42 – od skrzyżowania Pogoda do skrętu w ul. Piłsudskiego, naprawa kostki chodnikowej, obsadzenie niskimi drzewkami lub krzewami. 300 000 zł
72 Rozbudowa i modernizacja placów zabaw przy ul. Krupińskiego i ul. gen. Grota-Roweckiego w dzielnicy Szombierki - plac przy ul. Krupińskiego – demontaż urządzeń, przygotowanie gruntu, wykonanie ogrodzenia 1 m wokół placu wraz z furtkami wejściowymi, zamontowanie ławek i koszy na śmieci, urządzenia zakup i montaż dla dzieci 3-12 lat; Plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego – demontaż urządzeń, przygotowanie gruntu, wykonanie ogrodzenia 1 m wokół placu wraz z furtkami wejściowymi, zamontowanie ławek i koszy na śmieci, wykonanie prac koniecznych do założenia i podłączenia monitoringu,urządzenia zakup i montaż dla dzieci 3-12 lat 412 345 zł
74 Grossfeld – rewitalizacja Fałata, Grabowej, Klonowej i Jaworowej - położenie nowej nawierzchni chodników w ciągu ulic Fałata od skrzyżowania z Woźniaka do ul. Kraszewskiego, Grabowej, Klonowej i Jaworowej, po obu stronach. Odbudowa konserwatorska małej architektury w przestrzeni zawartej pomiędzy ul. Woźniaka, Fałata i Kraszewskiego, w tym na ul. Grabowej, Klonowej oraz Jaworowej tj. zabytkowe murki oporowe, zwieńczone balustradami – ochrona konserwatorska, założenie trawników z nasadzeniami 2 490 000 zł
75 Remont drogi ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego – Żeleńskiego - od ul. Suchogórskiej do ul. Bocznej odcinek ok. 400 m, wykonanie odwodnienia oraz odtworzenie rowów melioracyjnych – odcinek ok. 200 m, ze względu na brak kanalizacji deszczowej zalecana nawierzchnia kostka brukowa. 650 000 zł
76 Budowa strefy bezpiecznego wysiadania przy SP nr 54 w Bytomiu - budowa pasa drogowo-pieszego przy ul. Nowej bezpośrednio sąsiadującego z północno-wschodnią częścią ogrodzenia szkoły, na całej długości ogrodzenia w równych odstępach furtki wejściowe na teren szkoły. Zamiana trawnika na nawierzchnię mineralną (kruszywową) lub nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce piaskowej – nawierzchnie rozbieralne ograniczone obrzeżem lub krawężnikiem, pas drogowo pieszy jednokierunkowy z wjazdem od części północnej. 240 000 zł
77 Park doświadczeń dla małych i dużych - na zielonym terenie SP 43 utworzenie 11 interaktywnych urządzeń, 3 stref tematycznych: muzyka nauka i optyka. Całoroczne muzeum pod chmurką. 300 000 zł
78 Rozbark – zatrzymajmy historię dzielnicy i kopalni - zgromadzenie, spopularyzowanie wiedzy o dzielnicy Rozbark, przeprowadzenie cyklu spacerów historycznych, ustawienie tablicy w okolicy pl. Barbary prezentującej kolaż zdjęć dawnego Rozbarku, ponadto: seria nagrań wideo, akcja zbierania zdjęć, zlecenie przygotowania opisu historii dzielnicy, wykonanie strony internetowej, przeprowadzenie spotkania o historii Rozbarku. 24 000 zł
79 Remont chodników i jezdni przy ul. Chełmońskiego w Bytomiu - remont (wymiana) płytek chodnikowych w ciągu ulicy od skrzyżowania z ul. Prusa do ul. Grottgera oraz wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. 600 000 zł
80 Przystań wodna – Brandka - wykonanie dokumentacji projektowej, budowa zaplecza socjalnego oraz magazynu, pływających pomostów, utwardzenie nawierzchni płytami ażurowymi, wykonanie sztucznej plaży, zakup rowerków wodnych i kajaków, sprzętu ratowniczego, łodzi z silnikiem, uporządkowanie linii brzegowej, wykonanie instalacji solarnej, zakup agregatu. 704 000 zł
81 Bytom miastem karate - otwarte treningi (warsztaty), konkurs z nagrodami dla osób które je ukończą, gry i zabawy w trakcie trwania wydarzenia, Mistrzostwa Bytomia w Karate Tradycyjnym – organizacja, seminarium z najwybitniejszym polskim karetką, w hali na Skarpie. 8 500 zł
82 Budowa i rozbudowa placów zabaw w Miechowicach - budowa placu zabaw przy ul. Dzierżonia , rozbudowa placu przy ul. Nickla, rozbudowa placu zabaw przy ul. Stolarzowickiej. 555 000 zł
83 Zagospodarowanie terenów miejskich pomiędzy ulicami: Zygmunta Starego, Didura i Przemysłową w Bytomiu - wykonanie utwardzonej drogi łączącej ul. Zygmunta Starego i Didura, wykonanie i uporządkowanie nawierzchni ciągów pieszych, wykonanie prawidłowego odwodnienia tego terenu, zagospodarowanie i rewitalizacja trenów zielonych, utwardzenie lub wykonanie nawierzchni podwórek 252 900 zł
84 Organizacja obchodów 100-lecia istnienia klubu Polonia Bytom - zorganizowanie turnieju piłkarskiego na Skarpie, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem zaproszonych zespołów, zorganizowanie Gali Jubileuszowej w BeCeKu włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem zaproszonych gości, wydaniu jubileuszowej książki na stulecie klubu, zorganizowanie wystawy pamiątkowej w CH Agora, wydanie i nakręcenie filmu ze stulecia historii klubu Polonii Bytom. 48 000 zł