Strona główna/Głosowanie

Głosowanie

 

Głosowaniu podlegają projekty duże (o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł) oraz mniejsze (poniżej 500 tys. zł), które przeszły pozytywnie etap weryfikacji i znalazły się na liście projektów pod głosowanie. 

Wykaz projektów dostępny jest poniżej.

Każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mieszkaniec Bytomia dysponuje dwoma głosami i ma prawo zagłosować tylko raz, na jeden projekt z danego progu kwotowego. Może oddać po jednym głosie na:

  • projekt o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł
  • projekt o wartości poniżej 500 tys. zł

Kto może zagłosować?

W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Bytomia, którzy oświadczyli, że mieszkają na terenie Miasta Bytom.

W przypadku osób niepełnoletnich poniżej 13 roku życia - na karcie do głosowania głos oddaje rodzic/opiekun prawny, który zaznacza, że głosuje w imieniu osoby małoletniej. 
Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do głosowania, przy czym wymagana jest wówczas zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

Jak można zagłosować?

Głosowanie w ramach tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się od 23 września do 07 października 2024 r. 

Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną - za pośrednictwem strony internetowej www.bo.bytom.pl. Należy skorzystać z elektronicznego formularza do głosowania, wypełnić wszystkie wymagane pola i podać swój numer telefonu komórkowego.


potwierdzenie głosuAby potwierdzić głos, w formularzu należy podać kod weryfikacyjny wysłany bezpłatnie SMS-em.

Uwaga! Na jeden numer telefonu może przyjść maksymalnie 5 kodów do głosowania co oznacza, że z tego samego numeru zagłosować może do pięciu osób (np. z rodziny, znajomych).

W wybranych punktach do głosowania będzie można także zagłosować elektronicznie na www.bo.bytom.pl i skorzystać z telefonu instytucji, aby uwierzytelnić swój głos. 

Projekty wybrane do realizacji

Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli przeznaczonej w ramach danego progu kwotowego, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich finansowanie.

Zapraszamy do skorzystania z działu - najczęściej zadawane pytania.

 

do góry