Strona główna/Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi projektami w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach, które niech będą motywacją i inspiracją dla kolejnych pomysłów.

Zapraszamy również do zapoznania się z Mapą projektów, gdzie zaznaczono ich lokalizację wraz z krótkim opisem.

Bytom na Sportowo

Rok głosowania
2023/2024
Kwota
484 000.00 zł
Opis
- Lokalizacja 1 - Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Łagiewnickim w m.in.: wielofunkcyjny duży system zabawowy, potrójna huśtawka z siedziskiem płaskim, kubełkowym i bocianim gniazdem, nowa ważka i nowy bujak. Z uwagi na to, iż wskazany plac zabaw jest jednym z najstarszych w gminie Bytom, a niektóre urządzenia są wyeksploatowane, zdemontowane zostaną huśtawka, ważka, bujak, zjeżdżalnia i piaskownica. Nadal pozostanie karuzela, regulamin, cztery ławki i dwa kosze na śmieci. W miejsce zdemontowanych urządzeń zostaną zamontowane nowe o konstrukcji stalowej. Dodatkowo, wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w postaci nawierzchni gumowej z obrzeżami gumowymi, w pozostałej części nawierzchnia trawiasta. Odnowione zostanie dojście do placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, - Lokalizacja 2 - W ramach tygodni patronackich organizowanych przez Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego organizowane są dla starszych klas Szkoły Podstawowej sportowe zawody strzeleckie z użyciem długiej broni pneumatycznej, będącej własnością i na stanie Bractwa. W związku z zainteresowaniem wśród uczniów zawodami strzeleckimi projekt zakłada zakup elektronicznych trenażerów typu Scatt w ilości 5 szt. odzwierciedlających treningi i zawody strzeleckie, tym bardziej, że jest to system i rozwiązanie bezpieczniejsze dla ich użytkowników. Elementy trenażera mocowane są do broni, z której oddawane są strzały (elektroniczne) w kierunku dedykowanej tarczy elektronicznej. W ramach większego rozwoju sportowego wśród uczniów - SP 46 przeprowadzenie modernizacji zużytego sprzętu sportowego będącego na stanie SP 46, - Lokalizacja 3 - Ostatnia w Bytomiu strzelnica sportowa wyposażona jest w sześć torów o długości 25 m każdy. Obecnie jest ostatnią działającą strzelnicą sportową. Ze strzelnicy na bieżąco korzysta młodzież ZSME, młodzieżowy klub LOK, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego
Miejsce
Plac zabaw przy ul. św. Piotra i Tulipanów, SP 46, ul. Prusa 10, 3. ZSME, pl. Sobieskiego 1,
Status
w trakcie realizacji

Wszystkie projekty realizowane w latach:

do góry