Strona główna/Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi projektami w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach, które niech będą motywacją i inspiracją dla kolejnych pomysłów.

Zapraszamy również do zapoznania się z Mapą projektów, gdzie zaznaczono ich lokalizację wraz z krótkim opisem.

Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową chodnika w ciągu ul. Rydza Śmigłego od nr 4 do 32

Rok głosowania
2016/2017
Kwota
80 000.00 zł
Opis
W I etapie opracowanie dokumentacji technicznej, wycinka drzew po uzyskaniu pozwolenia.II etap - realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Rydza Śmigłego 4-42 (numery parzyste))
Miejsce
ul, Rydza Śmigłego 4-32
Status
do realizacji

Wszystkie projekty realizowane w latach:

do góry