Strona główna/Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi projektami w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach, które niech będą motywacją i inspiracją dla kolejnych pomysłów.

Zapraszamy również do zapoznania się z Mapą projektów, gdzie zaznaczono ich lokalizację wraz z krótkim opisem.

Bytom Aktywne Miasto II

Rok głosowania
2023/2024
Kwota
499 000.00 zł
Opis
Projekt przewiduje odnowienie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 608 m2 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 33. Aktualnie boisko pokryte jest warstwą asfaltu, który w okresie 35 lat użytkowania uległ znacznemu zniszczeniu, jest nierówny (pofałdowany przez korzenie pobliskich drzew) i zagraża osobom na nim ćwiczącym. W ramach projektu przewiduje się: - usunięcie i utylizację aktualnie położonej warstwy asfaltu; - przygotowanie podbudowy nowej nawierzchni; - wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu; - namalowanie linii boisk; - montaż piłkochwytów wokół boiska; - montaż czterech koszy do koszykówki; - montaż słupków oraz siatki do siatkówki; - zakup sprzętu sportowego; - wykonanie przejść komunikacyjnych do boiska; - montaż czterech ławek oraz czterech pojemników na odpady.
Miejsce
Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Matki Ewy 9
Status
w trakcie realizacji

Wszystkie projekty realizowane w latach:

do góry