Strona główna/Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi projektami w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w poprzednich edycjach, które niech będą motywacją i inspiracją dla kolejnych pomysłów.

Zapraszamy również do zapoznania się z Mapą projektów, gdzie zaznaczono ich lokalizację wraz z krótkim opisem.

Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia

Rok głosowania
2023/2024
Kwota
490 000.00 zł
Opis
Projekt składa się z dwóch etapów: - etap pierwszy - polega na doposażeniu OSP w Suchej Górze w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych, umundurowanie oraz sprzęt szkoleniowy. Część zakupionego wyposażenia będzie wykorzystywana również podczas organizacji Śląskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy, która jest imprezą edukacyjną dla młodzieży z całego województwa śląskiego. W projekcie znajduje się również umundurowanie galowe, które jest nieodzownym elementem każdego strażaka. - etap drugi - doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w OSP Sucha Góra i tworzącej wraz z 2 Bytomską Drużyną Harcerską ZHR zastęp o profilu pożarniczym. Doposażenie polega na zakupie sprzętu biwakowego i wyposażenia obozowego wykorzystywanego do organizacji obozów letnich oraz szkoleń bytomskich dzieci i młodzieży.
Miejsce
OSP Sucha Góra, ul. 9 Maja 21a
Status
w trakcie realizacji

Wszystkie projekty realizowane w latach:

do góry