Strona główna/Zgłoszenie/Niezbędne informacje

Niezbędne informacje

Do 13 maja 2024 roku mieszkańcy naszego miasta mają czas na to, by zgłosić swój projekt w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Przygotowując formalności, warto skonsultować się z pracownikami merytorycznymi.

Sprawy ogólne związane z BO Bytom (wnioski, procedury)

Wydział Organizacji Pozarządowych, pl. Sobieskiego 3

nr tel.: 32 388 33 47, e-mail: pozarzadowe@um.bytom.pl z dopiskiem „BO 2025”.

Lokalizacja inwestycji

Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2

Można też korzystać z danych przestrzennych za pośrednictwem Systemu WIIP (Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej). System funkcjonuje w dwóch obszarach - wewnętrznym, dostępnym dla pracowników UM i jednostek miejskich oraz zewnętrznym - dostępnym dla internautów (Internetowy Plan Miasta Bytomia). Zarówno w jednym jak i w drugim obszarze, udostępnione są warstwy mapowe dotyczące ewidencji gruntów i budynków, własności, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla bytomian zainteresowanych tegorocznym Budżetem Obywatelskim w internetowym planie miasta stworzony został specjalny profil mapowy "Budżet obywatelski". Mapa ta posiada  niezbędną ilość danych, tak, aby w najłatwiejszy, możliwy sposób użytkownicy byli w stanie odczytać informaje dotyczące numerów działek, adresów, struktury własności obszarów, które będą ich interesować. Link do mapy: https://sitplan.um.bytom.pl/?permalink=20764930

Zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury UM w Bytomiu

ul. Parkowa 2, pok. 309

Miejski Konserwator Zabytków

ul. Parkowa 2, pok. 230

Uzgodnienie własności terenu/gruntu

Wydział Obrotu Nieruchomościami

ul. Parkowa 2, pok. 323

Istnieje też możliwosć skonsultowania projektu z wydziałami i jednostkami merytorycznymi, które realizują zadania wybrane przez mieszkańców w Bytomskim Budżecie Obywatelskim.

Zadania inwestycyjne przy placówkach oświatowych i bytomskich instytucjach

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego - osoba do kontaktu z projektodawcami: Maciej Trela, tel. 32 77 98 720; e-mail:

Zadania inwestycyjne przy miejskich obiektach sportowych

osoby do kontaktu z projektodawcami: Jerzy Rękas, tel.: 501 016 349; e-mail: , Andrzej Zając, tel. 509 499 583; e-mail:

Zadania związane z infrastrukturą drogową, parkami, placami zabaw, ścieżkami rowerowymi itp.:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu 

  • Dział zieleni miejskiej: Aleksander Stodółka, tel. 32 39 69 790, e-mail:
  • Dział komunalny: Mariola Mnich, tel. 32 39 69 795, e-mail:
  • Dział techniczny: Mariusz Zdrojewski, tel. 32 39 69 741, e-mail:

 

 

do góry