Strona główna/Zgłoszenie/Niezbędne informacje

Niezbędne informacje

Do 25 czerwca 2021 roku mieszkańcy naszego miasta mają czas na to, by zgłosić swój projekt w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Przygotowując formalności, warto skonsultować się z pracownikami merytorycznymi.

Sprawy ogólne związane z BO Bytom (wnioski, procedury)

Biuro Organizacji Pozarządowych, pl. Sobieskiego 3

nr tel.: 32 388 33 47, e-mail: pozarzadowe@um.bytom.pl z dopiskiem „BO 2021”.

Lokalizacja inwestycji

Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2

Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Ewa Krzysztoń, tel.: 32 283 63 31, e-mail:

Kierownik Referatu Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Arkadiusz Dzadz, tel.: 32 283 63 51, email:

Dla bytomian zainteresowanych tegorocznym Budżetem Obywatelskim w internetowym planie miasta stworzony został specjalny profil mapowy "Budżet obywatelski". Mapa ta posiada  niezbędną ilość danych, tak, aby w najłatwiejszy, możliwy sposób użytkownicy byli w stanie odczytać informaje dotyczące numerów działek, adresów, struktury własności obszarów, które będą ich interesować. Link do mapy: https://sitplan.um.bytom.pl:8181/gpt4/?permalink=12461040

Można też korzystać z danych przestrzennych za pośrednictwem Systemu WIIP (Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej). System funkcjonuje w dwóch obszarach - wewnętrznym, dostępnym dla pracowniów UM i jednostek miejskich oraz zewnętrznym - dostępnym dla internautów (Internetowy Plan Miasta Bytomia). Zarówno w jednym, jak i drugim obszarze są udostępnione warstwy mapowe dotyczące ewidencji gruntów i budynków, własności, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (tylko mapa wewnętrzna).

Zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury UM w Bytomiu

ul. Parkowa 2, pok. 309

Barbara Dobrowolska, tel.: 32 786 84 02, e-mail:  

(w zastępstwie) Jarosław Mach, tel. 32 786 83 09, e-mail:  jmach@um.bytom.pl,

Miejski Konserwator Zabytków

ul. Parkowa 2, pok. 230

Kierownik Biura

Dominika Kściuczyk, tel. 32 283 62 30, e-mail: dksciuczyk@um.bytom.pl

Helena Jadwiszczok-Molencka, tel.: 32 283 62 30, e-mail: az@um.bytom.pl 

Uzgodnienie własności terenu/gruntu

Wydział Obrotu Nieruchomościami

ul. Parkowa 2, pok. 323

Naczelnik Wydziału

Włodzimierz Drogoś, tel. 32 283 63 23, e- mail:

Istnieje też możliwosć skonsultowania projektu z wydziałami i jednostkami merytorycznymi, które realizują zadania wybrane przez mieszkańców w Bytomskim Budżecie Obywatelskim.

 Zadania inwestycyjne przy placówkach oświatowych i bytomskich instytucjach

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego - osoba do kontaktu z projektodawcami: Maciej Trela - zastępca naczelnika, tel. 32 77 98 720; e-mail:

Zadania inwestycyjne przy miejskich obiektach sportowych

osoby do kontaktu z projektodawcami: Jerzy Rękas, tel.: 501 016 349; e-mail: , Andrzej Zając, tel. 509 499 583; e-mail:

Zadania związana z infrastrukturą drogową, parkami, placami zabaw, ścieżkami rowerowymi itp.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu  - sprawy dotyczące zieleni miejskiej: Gabriela Kadłubek, tel.: 32 39 69 790, e-mail:

 

do góry