Strona główna/O budżecie/Co to jest budżet obywatelski

Co to jest budżet obywatelski

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

krok 1krok 2krok 3krok 4krok 5

Podstawowe regulacje związane z budżetem obywatelskim określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5a), która mówi, że Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, a zasady i wymagania co do realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego określa Rada Miejska w drodze uchwały.

Budżet obywatelski powstał aby angażować mieszkańców Bytomia w sprawy miasta. Każdy mieszkaniec może w ramach tej procedury zgłosić swój pomysł do realizacji, a co za tym idzie, mieć realny wpływ nie tylko na wydatki budżetowe, ale przede wszystkim na to, co się w jego mieście dzieje.

W 2024 roku  na budżet obywatelski z budżetu Miasta Bytom wydzielone zostanie  prawie 6 mln zł  (ogólna pula środków finansowych, przewidziana w budżecie miasta w danym roku budżetowym, w wysokości 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu), a o rozdysponowaniu tej kwoty decydują wyłącznie bytomianie.

Projekty w ramach budżetu obywatelskiego podzielone są na 2 grupy:

  1. Projekty duże, czyli projekty o wartości od 500 000,00 zł do 2 000 000,00 zł - do wyczerpania kwoty 2 000 000,00 zł,
  2. Projekty mniejsze, czyli projekty o wartości poniżej 500 000,00 zł - do wyczerpania puli środków, przewidzianych w budżecie miasta na BBO po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym.

Mieszkańcy Bytomia od początku funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego wykazali się bardzo dużą aktywnością zarówno na etapie naboru projektów, jak również w procesie wyłaniania tych najlepszych w ramach głosowania. Wszystkie te projekty wybrane przez mieszkańców i zrealizowane dotychczas w ramach Budżetu Obywatelskiego można zobaczyć na MAPIE PROJEKTÓW, a jeśli interesuje kogoś edycja BO z danego roku zapraszamy na zakładkę Poprzednie edycje.

do góry