Strona główna/O budżecie/Edycja 2024/2025/Jaki projekt można zgłosić

Jaki projekt można zgłosić

Wymagania formalne

Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bytomia.

Każdy zgłaszany projekt powinien spełniać wszystkie następujące wymogi formalne:

  1. Projekt powinien  odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby społeczne, mieścić  się w kompetencjach samorządu miasta Bytomia i być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
  2. Wnioskodawca musi zgłosić projekt w formie, terminie i miejscu wskazanym w zarządzeniu Prezydenta Miasta.
  3. Dla projektu jest wymagana lista z podpisami co najmniej 50 mieszkańców Bytomia popierających projekt.
  4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Bytomia.
  5. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub nieinwestycyjnych (tzw. projekty miękkie).

Zgłaszający propozycję zadania powinien określić przybliżony koszt realizacji projektu. Wartość projektu we wniosku nie może przekroczyć kwoty przewidzianej w ramach danego progu kwotowego (do 2 mln zł). Ostatecznej wyceny dokonuje zespół weryfikacyjny w procesie weryfikacji i oceny zgłoszonych projektów.

Mieszkańcy mogą zgłaszać do realizacji projekty:

  • Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, które muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Bytomia.
  • Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub nieinwestycyjnych (tzw. projekty miękkie).

Każdy zgłaszający może zgłosić jeden projekt inwestycyjny/remontowy i jeden projekt miękki.

do góry