Projekty do 500 tysięcy złotych

1. Biblioteczne Laboratorium Kreatywności "KreaTYwnia"

 

Lokalizacja: pl. Jana III Sobieskiego 3; 144/26

Biblioteczne Laboratorium Kreatywności "KreaTYwnia" to projekt mający na celu adaptację jednego z pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu na potrzeby pracowni mającej służyć realizacji różnego rodzaju aktywności twórczej, zarówno edukacyjnej jak i kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez odświeżenie pomieszczenia i zakup wyposażenia wnętrza, na które złożą się: meble oraz sprzęt komputerowy, fotograficzny i audio. Projekt obejmuje również przeprowadzenie warsztatów inaugurujących o charakterze literacko-artystycznym dla dzieci, ich rodziców i seniorów.

Kwota: 152 670,00 zł

2. Gryfny Plac Zabaw

Lokalizacja: 8283/560, ul. Wojciecha Kilara

Projekt dotyczy stworzenia ogólnodostępnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miasta. Na placu zabaw powinny się znaleźć ławki przeznaczone dla dzieci i opiekunów, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Urządzenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Wszystkie urządzenia bezwzględnie muszą posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na stałe z wydzielonymi strefami bezpiecznymi o nawierzchni piaskowej. Ilość zaproponowanych urządzeń umożliwiać będzie bezpieczną zabawę dużej grupie dzieci. Pod poszczególnymi urządzeniami, które tego wymagają zostanie wykonana powierzchnia bezpieczna - piaskowa. Wszystkie urządzenia przewiduje się wykonać w jednym systemie i stylizacji tak, aby plac zabaw był funkcjonalny, ale zarazem estetyczny i zachęcający do korzystania z niego. Planowane jest wykonanie placu zabaw, który będzie zawierał m.in.: drabinki, huśtawki, piaskownice, zjeżdżalnie, tunele, równoważnie drewniane, tyrolkę, karuzelę, ławeczki na sprężynkach, bezpieczną nawierzchnię, elementy interaktywne dla dzieci w tym imitacje kokpitu samochodowego, bębenki i ksylofon. Całość strefy zostanie ogrodzona niskim płotem drewnianym skutecznie odgradzającym tą strefę od pozostałych. Na terenie inwestycji zostanie wydzielona strefa z kostki brukowej mieszcząca stoły do gry w gry planszowe, tenisa stołowego, piłkarzyki. Strefa jest skierowana do osób sprawujących nadzór nad dziećmi.

Kwota: 499 000,00 zł

3. W zdrowym ciele zdrowy duch

Lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi, Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 248a, działki 2308/19 i 2315/19 Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka, Bytom ul. Szymały 122, działka 5497/7

Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy istniejących placów zabaw dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat oraz zakup pieców konwekcyjnych. Place zabaw powstaną na terenie 2 placówek przedszkolnych, zlokalizowanych w dzielnicy Bytomia Stroszek, w Przedszkolu Miejskim nr 63 i Przedszkolu Miejskim nr 15. Piece konwekcyjno - parowe będą stanowiły wyposażenie kuchni przedszkolnych w wyżej wymienionych obiektach. Place zabaw zostaną wyposażone w certyfikowany, bezpieczny sprzęt i urządzenia rekreacyjne, między innymi: zestawy zabawowe, karuzele, huśtawki, tunele, itp. Kuchnie przedszkolne zyskają nowoczesny sprzęt, w którym możliwe jest przygotowywanie zdrowych posiłków.

Kwota: 370 000,00 zł

4. Schody łączące ulicę Siemianowicką z promenadą rozbarską

Lokalizacja: działka 1074/44, dzielnica Rozbark, ul. Siemianowicka

Projekt będzie realizowany w obrębie działki 1074/44, w sąsiedztwie przystanku autobusowego Rozbark -Siemianowicka, pomiędzy promenadą a budynkiem Siemianowicka 12. Projekt jest próbą naprawy błędu projektowego, który nastąpił w trakcie budowy promenady i kładki nad ulicą Siemianowicką, w którym nie uwzględniono schodów. Schody z żywicy epoksydowej z okładziną ceramiczną, antypoślizgową o minimalnej szerokości 1,50 m i nachyleniu 40% powinny być dwu-trzy biegowe ze spocznikiem, zabezpieczone poręczami i wyposażone w podjazd dla wózków. Planowana jest również budowa 2 latarni doświetlających schody.

Kwota: 201 734,00 zł

6. Razem dla Stolarzowic i Górnik

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu ul. Suchogórska 98, nr działki 2675/121, 2593/121, Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu ul. Kościuszki 4, nr działki 553/15, LKS TEMPO Stolarzowice ul. Gombrowicza, nr działki 784/3, LZS RODŁO Górniki ul. Sportowa 8, nr działki 1160/219, Ochotnicza Straż Pożarna Stolarzowice pl. Witkiewicza 1, nr działki 2695/137, Ochotnicza Straż Pożarna Górniki ul. Żołnierska 41, nr działki 1637/182

Projekt Razem dla Stolarzowic i Górnik zakłada realizację 6 zadań:

 1. Szkoła Podstawowa nr 43 - przebudowa dwóch pomieszczeń - po byłej kuchni i przylegającego do niego mniejszego pomieszczenia przeznaczonego na przygotowalnię oraz korytarza, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, wykonanie prac wodno - kanalizacyjnych (przygotowanie punktów wodnych), przebudowa instalacji gazowej dostosowanej do urządzeń typu taborety grzewcze, kuchenki gazowe, przebudowa instalacji elektrycznej, zamontowanie okapu nad piecami, adaptacja pomieszczenia na magazyn i przechowalnię, częściowa przebudowa korytarza na schowek gospodarczy;
 2. Szkoła Podstawowa nr 47 - utwardzenie powierzchni 110, 85 m2 od strony ulicy Kofty kostką brukową przemysłową 8 - 9 cm, montaż 4 stojaków rowerowych 6 miejscowych oraz wiaty na kosze na śmieci;
 3. LKS TEMPO Stolarzowice - wykonanie torów łuczniczych dla osób początkujących w pobliżu już istniejących torów, zakup i montaż 2 strzałochwytów, zakup i montaż 2 piłkochwytów na boiska piłkarskie, zakup i montaż 4 blaszanych pomieszczeń gospodarczo - magazynowych, zabudowa na podłożu wykonanym z kostki betonowej, zakup bramki piłkarskiej przenośnej - 1 szt.;
 4. LZS RODŁO Górniki - wykonanie prac remontowych dachu pomieszczenia gospodarczego (położenie papy, opierzenie wokół murków), montaż nowych drzwi w ww. pomieszczeniu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 Kw. wraz z instalacją elektryczną, zakup traktora ogrodowego;
 5. OSP Stolarzowice - zakup: urządzenia z systemem do suszenia i ozonowania ubrań i węży pożarniczych Kasjopeja O3 DxS 34 A, traktora ogrodowego HQV, lemiesza do traktora TC, wykaszarki spalinowej HQV, pilarki spalinowej HQV T435;
 6. OSP Górniki - modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie działki miejskiej 1637/182, poprzez likwidację uszkodzonych słupów i montaż nowoczesnych, spełniających obowiązujące normy i wymagania w nowych lokalizacjach na terenie OSP w nie mniejszej liczbie niż dotychczas, zamontowanie monitoringu wizyjnego, remont/wymiana zadaszenia w formie wiat nad historycznymi pomnikami - wozami konnymi znajdującymi się na terenie działki 1637/182, organizacja „Dni Bezpieczeństwa z OSP Górniki” o tematyce prewencyjnej w wybrany weekend w 2024 r.

Kwota: 499 955,00 zł

7. Rozwój OSP i współpraca z ZHR na terenie Bytomia

Lokalizacja: Ul. 9go Maja 21A Bytom 41-935 OSP Sucha Góra

Przedstawiony projekt składa się z dwóch etapów.
Etap pierwszy - polega na doposażeniu OSP w Suchej Górze w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych, umundurowanie oraz sprzęt szkoleniowy. Część zakupionego wyposażenia będzie wykorzystywana również podczas organizacji Śląskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy, która jest imprezą edukacyjną dla młodzieży z całego województwa śląskiego. W projekcie znajduje się również umundurowanie galowe, które jest nieodzownym elementem każdego strażaka.
Etap drugi - doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w OSP Sucha Góra i tworzącej wraz z 2 Bytomską Drużyną Harcerską ZHR zastęp o profilu pożarniczym. Doposażenie polega na zakupie sprzętu biwakowego i wyposażenia obozowego wykorzystywanego do organizacji obozów letnich oraz szkoleń bytomskich dzieci
i młodzieży.

Kwota: 490 000,00 zł

8. Bytom Aktywne Miasto II

Lokalizacja: 1063/7, Teren Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 9

Projekt przewiduje odnowienie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 608 m2 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu. Aktualnie boisko pokryte jest warstwą asfaltu, który w okresie 35 lat użytkowania uległ znacznemu zniszczeniu, jest nierówny (pofałdowany przez korzenie pobliskich drzew) i zagraża osobom na nim ćwiczącym. W ramach projektu przewiduje się:

 1. usunięcie i utylizację aktualnie położonej warstwy asfaltu;
 2. przygotowanie podbudowy nowej nawierzchni;
 3. wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu;
 4. namalowanie linii boisk;
 5. montaż piłkochwytów wokół boiska;
 6. montaż czterech koszy do koszykówki;
 7. montaż słupków oraz siatki do siatkówki;
 8. zakup sprzętu sportowego;
 9. wykonanie przejść komunikacyjnych do boiska;
 10. montaż czterech ławek oraz czterech pojemników na odpady.

Kwota: 499 000,00 zł

9. Gramy dalej dla Knajfeldu

Lokalizacja: Działka 130/26, Plac Szkoły Podstawowej nr 36. Kwartał między ul. Przemysłową, ul. Siemiradzkiego,
ul. Didura, ul. Pułaskiego

Projekt zakłada:

 1. renowację istniejącego zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu,
 2. przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu obok istniejącego boiska do siatkówki
  i siłowni.

Projekt retopingu boiska, będzie tworzył ofertę dla uczniów oraz wszystkich mieszkańców Knajfeldu i okolic. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu, pozwoli nam w przyszłości, zagospodarować ten obszar na boisko dla naszych młodszych uczniów. Inwestycja będzie się znajdować na terenie zewnętrznej strefy sportowej Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu, na działce o numerze 130/26.
Renowacja istniejącego zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, zakłada:

 1. retoping, naprawa nawierzchni wraz z czyszczeniem, uzupełnieniem ubytków, impregnacją i wykonaniem natrysku poliuretanowego w kolorze czerwonym, wraz z malowaniem linii do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, rzeczywisty wymiar boiska to 44 m x 22 m,
 2. zakup 2 nowych bramek o wymiarach 3x2 metry wraz z siatkami i stelażem,
 3. zakup i montaż na przygotowanych już do tego słupach siatki (2x23x6 metrów - czyli 2 strony) do piłkochwytów oraz wzmocnienie słupów (szczególnie od ul. Pułaskiego), konserwacja i malowanie słupów, typu piłkochwyt,
 4. renowacja koszy do gry w koszykówkę, głównie wzmocnienie, dokręcenie tablic, malowanie słupów i tablic oraz zakupienie nowych siatek metalowych na obręcze.

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu powinno zawierać zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania odwodnienia, który odprowadzi nadmiar wody z gruntu, aby mógł na tym terenie funkcjonować plac rekreacji dla dzieci, np. boisko. Plac znajduje się obok funkcjonującego boiska do siatkówki oraz siłowni i ma wymiar 18mx48m. Po zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu, który nie będzie zagrażał uczniom oraz osobom korzystającym z obiektów.

Kwota: 499 000,00 zł

10. Puchatkowy Ogród

Lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 3 w Bytomiu, ul. Podhalańska 13, 41-907 Bytom, Działka nr 843/9

Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Podhalańskiej 13 w Bytomiu (dzielnica Szombierki). Projekt uwzględnia rozbudowę placu zabaw o podstawowe urządzenia takie jak: piaskownice, huśtawki wagowe, bujaki, trampoliny, które powinny zapewnić dzieciom bezpieczną i atrakcyjną zabawę, ale również rozwijają małą i dużą motorykę oraz sprawność ruchową. Innowacyjne urządzenia jak: kuchnia błotna, domek do zabawy czy samochód pobudzają wyobraźnię, zachęcają do kreatywnej zabawy w grupach, co przekłada się na naukę kompetencji społecznych. Projekt uwzględnia również takie elementy jak ławostoły, które będą służyć dzieciom przy zajęciach edukacyjnych, twórczych lub zapewnią odpoczynek. Przemyślana i szczegółowo zaprojektowana przestrzeń rekreacyjna uwzględnia potrzeby dzieci w różnych grupach wiekowych od najmłodszych dzieci do wymagających starszaków. W projekcie uwzględniono również zamontowanie osłon przeciwsłonecznych (osłon cieniujących), aby dzieci w upalne dni mogły bezpiecznie i przyjemnie spędzać czas w ogrodzie. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci w różnym wieku, która rozwija i pobudza do angażowania wszystkich zmysłów.

Kwota: 330 000,00 zł

11. Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży i śmietnika ul. Tuwima 7

Lokalizacja: działka 7154/565 ul. Tuwima - Rozbark

Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży znajdujących się przy ul. Tuwima 7 - 7b obejmuje następujące zakresy robót:

 1. utwardzenie nawierzchni przy wykorzystaniu kostki betonowej wibroprasowanej typu Behaton (500 m2),
 2. wykonanie krawężników betonowych (130 mb),
 3. wykonanie chodnika wraz z obrzeżami (30 mb),
 4. ułożenie odpływów wody deszczowej (4 wpusty).

Długość obszaru stanowiącego drogę dojazdową to ok 80 mb. Droga wykorzystywana jest również przez służby miejskie zajmujące się wywozem odpadów (nieczystości) komunalnych. Remont schodów betonowych usytuowanych w "przejściówce" między garażami.

Kwota: 347 710,00 zł

12. Lawendowy Park Wyobraźni na Zakątku

Lokalizacja: ul. Zakątek 20 41-907 Bytom, działka 1071/9 i 1083/11

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy tj. uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu oraz ich rodziców. Kreatywna i swobodna zabawa to coś, czego brakuje dzieciom, które coraz częściej, trzeba siłą odciągać od ekranu smartfonu. Rozwiązaniem tych problemów jest stworzenie Lawendowego Parku Wyobraźni na Zakątku, w zaciszu przyrody w postaci mini ogrodu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu. Park ma spełniać dwie funkcje: rekreacyjną (lawendowa altana oraz hamaki) oraz sensoryczną. Projekt zakłada wymianę kwadratowej nawierzchni 340 m2 z płyt chodnikowych, ponieważ zakłóca ona walor estetyczny całej wizualizacji projektu. W centralnym miejscu powstanie lawendowa altana w formie amfiteatru (o wymiarach 8m x 4m) z miejscami siedzącymi, które pomieścić mogą ok 40 osób oraz dwie szafy bookcrossingowe na książki. Przestrzeń otoczona będzie krzewami lawendy, rosnącymi wokół. Boki ze względu na betonowe podłoże ozdobione zostaną wazonami z lawendą. Na polu lawendowym planowane jest ustawienie „hoteli dla owadów”. Projekt przewiduje także relaks na tzw. drewnianych hamakach miejskich (10 szt.). Będą one zawieszone na dodatkowych konstrukcjach, które będą zlokalizowane wokół inwestycji, (aby nie niszczyć drzewostanu). Tutaj będzie można spędzić czas czytając książki i/lub prowadzić lekcje dydaktyczne „pod chmurką” lub/i prowadzić dodatkowe warsztaty rozwojowe dla uczniów szkoły, przedszkolaków oraz mieszkańców dzielnicy.
W części sensorycznej będą części pobudzające zmysły: wzrok, słuch, węch, dotyk oraz smak. Elementy sensoryczne:

 1. część wzrokowa - kolorowe kwiaty na łące kwietnej wokół altany;
 2. część słuchowa - szelest roślin: trzcina, osty, trawy wysokie; (nasadzone w okolicy altany)
 3. część dotykowa - ścieżka sensoryczna (trawa, kamienie - otoczaki, szyszki, mech, kora, drewno (trociny) - ścieżka „bosych stóp”- zlokalizowana na około kwadratowej powierzchni parku wyobraźni.
 4. część węchowa - rośliny o intensywnym i charakterystycznym zapachu (zioła, krzewy pachnące m.in. lawenda, tymianek, szałwia, rozmaryn, lubczyk ogrodowy, bazylia, mięta).

Dodatkowo, projekt zakłada umieszczenie tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej (z informacją, co znajduje się w Parku Wyobraźni). Miejsce otoczone pachnącą łąką kwietną, która ma być ostoją dla owadów. Umożliwi to lokalnej społeczności obcowanie z wieloma gatunkami roślin i kwiatów. Park będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, aby również mogły one korzystać ze wspaniałości zmysłów. Ciekawymi rozwiązaniami będą tabliczki z opisanymi gatunkami roślin w języku Braille’a.

Kwota: 320 000,00 zł

13. GraMY razem - bytomski fortepian!

Lokalizacja: Plac Sikorskiego, działki 53 lub 119/62

Celem projektu jest instalacja całorocznego, odpornego na warunki atmosferyczne fortepianu zewnętrznego wykonanego z betonu architektonicznego. Fortepian zarządzany jest zdalnie, co umożliwia zaprogramowanie czasu aktywności, poziomu głośności oraz posiada wgląd w statystyki użytkowania urządzenia. Zainstalowanie fortepianu na świeżym powietrzu kilkukrotnie zwiększa potencjalną liczbę odbiorców, tworząc dla mieszkańców i turystów nowe miejsce spotkań i obcowania z kulturą. Rezydentura Fortepianu przy Operze Śląskiej w Bytomiu w towarzystwie pomnika wybitnego pianisty Fryderyka Chopina, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego doda uroku i atrakcyjności tej części miasta i na pewno spotka się z entuzjazmem mieszkańców i turystów. Jego utrzymanie jest niezwykle proste. W celu zwiększenia ochrony obiektu przed potencjalnymi aktami wandalizmu, projekt obejmuje montaż monitoringu.

Kwota: 290 000,00 zł

14. Utwardzenie terenu od chodnika do klatki schodowej bloku i do pojemników na śmieci

Lokalizacja: 1817/31, 1869/31, ul. Franciszka Smółki 4/4a

Projekt zakłada utwardzenie terenu z kostki betonowej wibroprasowanej typu Behaton w rejonie bloku przy ul. Smółki 4 i 4a - od chodnika do klatki schodowej bloku - od strony garaży do miejsca, gdzie zlokalizowane są pojemniki na śmieci. Zakres zadania obejmuje wykonanie krawężników betonowych oraz wpustów deszczowych zapewniających prawidłowy odpływ opadów deszczowych.

Kwota: 345 600,00 zł

16. Bytomskie Międzypokoleniowe Centrum Edukacji i Kultury przy MDK nr 1 i UTW

Lokalizacja: ul. Powstańców Warszawskich 10, dz. nr 295/ 123

Projekt zakłada remont pomieszczeń przy MDK nr 1 w Bytomiu na ogólnodostępne centrum międzypokoleniowe. Pomieszczenia zlokalizowane są w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 10, na kondygnacji przyziemia. Powierzchnia pomieszczeń wynosi ok. 120 m2. Zakres prac dotyczy remontu całości pomieszczeń z częściową zmianą układu pomieszczeń poprzez wykonanie ścian działowych. Prace zakładają kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w tym toalety oraz zaplecza socjalnego z aneksem kuchennym. Zakres prac obejmuje wymianę tynków na ścianach i sufitach, wykończenie ścian powłokami malarskimi oraz płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych, wymianę całości posadzek, wymianę i wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Stolarka zewnętrzna zostanie wykonana, jako drewniana z zachowaniem istniejących wielkości i podziałów. Zakłada się także wymianę całości instalacji wewnętrznych tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, komputerowej, centralnego ogrzewania. Projekt zakłada także zlikwidowanie barier architektonicznych w celu umożliwienia dostępności do tych pomieszczeń wszystkim zainteresowanym, w tym osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym.

Kwota: 499 000,00 zł

17. Srebrna Bytomska Integracja (bytomskie dzielnice dla seniorów i młodzieży)

Lokalizacja: Hala "Na Skarpie" ul. Frycza - Modrzewskiego 5a, Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul Stolarzowicka 33, Park Kachla, przestrzeń miejska - "polana piknikowa", Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul Tarnogórska 3, Bytomskie Centrum Kultury, pl. Karin Stanek 1, Pałac w Mechowicach, ul. Dzierżonia 30, Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Józefa Nickla 19, Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Świętochłowicka 12, Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec", ul. Frenzla 204, Środowiskowy Dom Pomocy "Integracja" - ul. Karpacka 25

Nadrzędnym celem projektu "Srebrna Bytomska Integracja" jest zapewnienie bytomskim seniorom bogatej oferty nieodpłatnych różnorodnych form aktywizacji społecznej zorganizowanych na terenie bytomskich jednostek kultury, sportu, rekreacji i pomocy społecznej w różnych lokalizacjach Bytomia. Różnorodne formy aktywności wspierające aktywność społeczną seniorów będą pozytywnie wpływały na podtrzymywanie samodzielności i autonomii bytomskich seniorów. Ułatwią im nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz rówieśniczym, pozwolą zapoznać się z charakterem pracy instytucji oraz osób świadczących wsparcie dla seniorów. W ramach projektu planowane są następujące formy aktywności dla seniorów:

 1. Warsztaty taneczne dla seniorów w trzech dzielnicach Bytomia: Stroszek, Miechowice, Śródmieście (dokładna lokalizacja do ustalenia),
 2. Bal Seniora w czterech dzielnicach: Miechowice (SP 26), Stroszek (Restauracja Świetlik), Łagiewniki (SP 27), Szombierki (Hala "Na Skarpie"),
 3. Majówka "Bytomski As" - aktywny senior na dzikim zachodzie. Miejsce: środowiskowy Dom Pomocy Integracja, ul. Karpacka 25,
 4. Rodzinny Dzień Dziecka. Miejsce: Park Kachla na polanie, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
  ul. Tarnogórska 3,
 5. Piknik Stop Uzależnieniom - zdrowe lato seniora. Miejsce: Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
  ul. Tarnogórska 3,
 6. Miechowickie Integracje Świąteczne. Miejsce: Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Stolarzowicka 33,
 7. Warsztaty artystyczno - edukacyjne CZTERY PORY ROKU (4 warsztaty w roku). Miejsce: Śródmieście/ budynek przy ul. Miarki 10,
 8. Konferencja AKTYWNY SENIOR. Miejsce: Teatr Rozbark, ul. Wojciecha Kilara 29,
 9. "Duże sprawy w małych głowach" - Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, z udziałem niepełnosprawnych mieszkanek DPS Wędrowiec

Kwota: 496 250,00 zł

19. Mobilna Pracownia Pierwszej Pomocy - Ratujemy Życie

Lokalizacja: ul. Prusa 10, działka 343/1

Mobilna pracownia zostanie stworzona w celu edukowania, nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Projekt służyć będzie wielu pokoleniom, dzięki możliwości łatwego przenoszenia sprzętu, ale również okoliczni mieszkańcy będą mieli możliwość brania udziału w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy oraz doszkalać swoją wiedzę w tym temacie. Pracownia będzie służyć uczniom Szkoły Podstawowej nr 46 jako narzędzie praktyczne do pomocy innym. Edukowanie za pomocą praktyki jest jedną z najbardziej efektywnych metod. Nauka na odpowiednim sprzęcie zaangażuje, nauczy i przygotuje dzieci, jak pomóc w awaryjnych sytuacjach. Ćwiczenia te mają nauczyć, jak nabywać nawyk prawidłowego reagowania w nagłych przypadkach. W ramach projektu dwa razy do roku przeprowadzone będą szkolenia dla mieszkańców oraz uczniów szkoły. Szkolenia nagłaśniane będą poprzez plakaty, informacje umieszczone na stronie szkoły oraz Facebook'u.

Kwota: 120 000,00 zł

20. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych utworzenie bezpiecznego przejścia przy ul. Legnickiej 1 w Bytomiu

Lokalizacja: ul. Legnicka 1 - sklep Biedronka - działka nr 1041/15

Projekt zakłada wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Legnickiej 1 oraz modernizację istniejących w tym rejonie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Łokietka. Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Legnicką i Łokietka:

 1. przejście w kolorze biało - czerwonym,
 2. wykonanie, jako oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne,
 3. zastosowanie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia dla pieszych,
 4. zastosowanie znaków D-6 z żółtym tłem,
 5. wprowadzenie azylu dla pieszych o szerokości 2,5 m na przejściach przy ul. Łokietka.

Kwota: 477 596,00 zł

23. SP nr 5 w Bytomiu - Szkoła przyszłości - inwestycja w technologie jest inwestycją w przyszłość dzieci i młodzieży!

Lokalizacja: Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu al. Legionów 6

Projekt zakłada stworzenie pracowni komputerowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przystosowanie szkoły do potrzeb współczesnej młodzieży, również w zakresie używania najnowszych zdobyczy techniki, nie tylko zainteresuje uczniów nauką, ale otworzy im drzwi do nowych doświadczeń i odkryć. A przede wszystkim pozwoli im zdobywać umiejętności XXI wieku, gdyż dzięki technologii nauka stanie się bardziej atrakcyjna. Kompetencje cyfrowe są według ekspertów niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego czy satysfakcjonującego życia. Korzystanie z technologii przygotuje młodzież do funkcjonowania na rynku pracy oraz wykorzystywania nowych technologii w działaniach zmierzających do podniesienia jakości życia. Inwestycja w technologie jest zatem inwestycją w przyszłość dzieci i młodzieży. Projekt zakłada odnowienie sali komputerowej, jednostki centralnej, zakup 24 szt. monitorów, klawiatur, myszy, licencji dostępowych, jednostki dostępowej nauczyciela, przełączników sieciowych i monitora interaktywnego. Malowanie, zamontowanie rolet zaciemniających na okna, odnowienie podłogi (cyklinowanie parkietu lub położenie materiału nowego). Wykonanie odpowiedniego oświetlenia (lampy, kostki, wymiana i dostosowanie instalacji). Zakup i montaż: serwera - do obsługi pracowni terminalowej, stolików wraz z krzesłami na sprzęt dla uczniów 24 szt. (krzesła) 12 szt. podwójnych stanowisk komputerowych. Zakup stanowiska komputerowego wraz
z fotelem dla nauczyciela.

Kwota: 200 000,00 zł

24. Świat interaktywnej zabawy i edukacji

Lokalizacja: ul. Olimpijska 1a (Przedszkole Miejskie nr 21), ul. S. Czarneckiego 2 (przedszkole Miejskie nr 29), ul. Sądowa 5 (Przedszkole Miejskie nr 2), ul. Olejniczaka 9 (Przedszkole Miejskie nr 25 "Słoneczny Zakątek"), ul. Ks. J. Popiełuszki 11 (Przedszkole Miejskie nr 36), ul. Bronisława Czecha 34 (Przedszkole Miejskie nr 54), ul. Bolesława Chrobrego 9 (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika

Projekt pn.: "Świat interaktywnej zabawy i edukacji" dotyczy 6 przedszkoli miejskich oraz jednej szkoły podstawowej (SP4). Przedszkola oraz Szkoła zostałyby doposażone w sprzęt multimedialny służący do zabawy i edukacji. Sprzęt byłby wykorzystywany do codziennej pracy z dziećmi. Należy wziąć pod uwagę dzieci, które będą korzystać ze sprzętu i ich deficyty rozwojowe np. dzieci z niepełnosprawnościami. Przykładowy zestaw dla jednej placówki to: profesjonalny monitor (gazetka cyfrowa); monitory interaktywne; podłoga interaktywna mobilna z pakietem rewalidacyjnym; zestaw do kodowania; urządzenie wielofunkcyjne; bindownica; niszczarka; laminator, trymer, mikrofon bezprzewodowy.

Kwota: 490 355,00 zł

25. Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców

Lokalizacja: ul. Sądowa 5 (Przedszkole Miejskie nr 2), ul. Czarneckiego 6 (Przedszkole Miejskie nr 30), ul. B. Prusa 35 (Przedszkole Miejskie nr 4), ul. J. Piłsudskiego 24b (Przedszkole Miejskie nr 18), ul. Brzezińska 26 (Przedszkole Miejskie nr 20), Plac Witkiewicza 2 (Przedszkole Miejskie nr 53), Aleja Legionów 6 (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej)

Projekt zwiększy walory estetyczne wokół 6 przedszkoli miejskich oraz jednej szkoły. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej by uczynić przestrzeń wokół placówek atrakcyjniejszą. Zakładana rewitalizacja przestrzeni sprzyja dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej, a doposażenie baz dydaktycznych pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Projekt pn.: "Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców" byłby realizowany na terenie 6 przedszkoli miejskich: 2, 4, 18, 20, 30, 53 oraz jednej szkoły (SP 5). Rewitalizacja obszaru przedszkola i szkoły nie tylko poprawi wizerunek samej placówki, ale i "upiększy" okolicę, z której korzysta bytomska społeczność lokalna. Realizacja projektu sprawi, iż objęta nim część miasta stanie się przyjaznym miejscem do życia. W ramach projektu planowane są prace i zakupy dla placówek:

 1. Przedszkole Miejskie nr 2 - rekonstrukcja drewnianej bramy wejściowej z rekonstrukcją elementów drewnianych znajdujących się w przejściu do wnętrza podwórka, położenie nowego chodnika, doposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia do zabaw ekologicznych;
 2. Przedszkole Miejskie nr 30 - drzwi wejściowe do budynku, naprawa schodów, urządzenie ogrodu, stworzenie warsztatu do wykonywania eksperymentów i zabaw;
 3. Przedszkole Miejskie nr 4 - renowacja ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą wjazdową;
 4. Przedszkole Miejskie nr 18 - drzwi wejściowe, wykonanie kolorowego muralu, zakup monitora interaktywnego;
 5. Przedszkole Miejskie nr 20 - zakup i montaż kuchni błotnej, piaskownicy, wykonanie zadaszenia, montaż zestawu sprawnościowego, stworzenie warsztatu do wykonywania eksperymentów i zabaw, montaż Eko kuchni oraz wykonanie płotka drewnianego;
 6. Przedszkole Miejskie nr 53 - drzwi wejściowe do budynku wraz z naprawą schodów przy głównym wyjściu, doposażenie placu zabaw, zakup monitora interaktywnego;
 7. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej - doposażenie w nowoczesne sprzęty multimedialne pracowni plastycznej, umożliwienie uczniom rozwijania swoich pasji (naukowych, plastycznych, technicznych), spędzania przerw w miłym otoczeniu z wykorzystaniem elementów małej architektury. Stworzenie kreatywnego miejsca wyciszenia, miejsca do prowadzenia zajęć w plenerze oraz spędzania czasu na przerwach w otoczeniu zieleni i z elementami do gier i zabaw.

Kwota: 499 000,00 zł

26. Poprawa odporności zdrowotnej mieszkańców Bytomia

Lokalizacja: Basen kryty

Celem projektu jest zwiększenie odporności zdrowotnej mieszkańców Bytomia poprzez korzystanie z grot solnych na terenie miasta i pływalni krytych na terenie Bytomia w dni robocze przez 11 m-cy, a grota solna i basen będą dostępne przez 3 godziny dziennie w dni robocze.

Kwota: 282 038,00 zł

28. Zakup pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej ze szczególnym uwzględnieniem lektur i ich opracowań, słowników, kompendiów

Lokalizacja: pl. Jana III Sobieskiego 3 - Miejska Biblioteka Publiczna

Celem projektu jest zakup pozycji książkowych oraz audiobooków z zakresu literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem lektur i ich opracowań, słowników oraz kompendiów wiedzy do nauki poszczególnych przedmiotów zgodnych z programami nauczania w szkołach. Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi oraz Empik Go. Oferta przeznaczona jest dla uczniów bytomskich szkół oraz uczniów mieszkających w Bytomiu.

Kwota: 287 700,00 zł

29. Ławka Joanny Gryzik - Schaffgotsch

Lokalizacja: Bytom Szombierki, Skwer Joanny Gryzik - Schaffgotsch, działki 1068/9 i 1730/11

Projekt koncepcyjny instalacji artystycznej pt. Ławka Joanny Gryzik -Schaffgotsch obejmuje wykonanie Ławki z postacią Joanny Gryzik Schaffgotsch i posadowienie jej na zrewitalizowanym terenie w Szombierkach - pomiędzy Szkolą Podstawową nr 45 i Przedszkolem nr 39 Zielony Zakątek, na którym w latach 1841 - 1945 stał Pałac Karola Goduli. W Pałacu tym zamieszkała Joanna Gryzik - w przyszłości spadkobierczyni majątku Karola Goduli. W 2022 roku w dniu 180. urodzin Joanny Gryzik - Schaffgotsch odbyło się uroczyste nadanie skwerowi jej imienia. Projekt koncepcyjny instalacji składać się będzie z postaci przedstawiającej wyobrażenie stojącej Joanny Gryzik z książką. Postać będzie wbudowana w strukturę ławki. Sama zaś ławka będzie składała się z siedziska oraz oparcia. Ławka zostanie wykonana ze stali czarnej i zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Elementy oparcia będą wycięte z blachy odpowiedniej grubości, z której zostaną wykonane w formie płaskorzeźby budynki tak, żeby ławka zachowała funkcje użytkową i była wygodnym siedziskiem z oparciem. Postać zostanie wykonana ze stali czarnej i ocynkowana ogniowo oraz obłożona mozaiką ceramiczną w taki sposób, żeby zaakcentować charakter tkaniny oraz ulubione kolory Joanny Gryzik - kolorystyka niebiesko - złota. Twarz i dłonie zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.

Kwota: 80 000,00 zł

30. Czarna Strzała na BObrku - budowa pełnowymiarowych torów łuczniczych

Lokalizacja: 501/24 i 328/2 Bobrek, ul. Konstytucji 3c

Projekt zakłada budowę pełnowymiarowych torów łuczniczych Tory łucznicze powstaną w miejscu byłych terenów poprzemysłowych, które wpiszą się w rewitalizację tej dzielnicy. W ramach projektu zostaną wybudowane tory łucznicze na 48 mat łuczniczych. Dodatkowo, zostanie wykonany specjalny wał ziemny, który będzie pełnił rolę strzałochwytu. Tory łucznicze będą otwarte dla dzieci i młodzieży jak również dla osób dorosłych, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Realizacja tego projektu pozwoli także na zapewnienie korzystnych warunków do uprawiania sportu dla zawodników MLKS "Czarna Strzała" Bytom.

Kwota: 499 900,00 zł

31. Czas na Pauzę - przebudowa i wyposażenie pracowni w BECEKU

Lokalizacja: pl. Karin Stanek 1, Bytomskie Centrum Kultury, działka 257/6

Projekt zakłada wykonanie w pracowni Pauza - Bytomskiego Centrum Kultury niewielkich prac remontowych i modernizacyjnych mających na celu zwiększenie komfortu pracy uczestników wydarzeń i uniwersalności pomieszczenia polegających na:

 1. wstawieniu dodatkowej ścianki działowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi, które poprawią znacząco izolacyjność akustyczną pomieszczenia i pozwolą na równoczesną realizację zajęć w Pauzie i sąsiadującej Sali (w tej chwili ze względu na hałas przenikający pomiędzy salami, jest to niemożliwe). Wstawienie ścianki wytworzy przedsionek przy drzwiach ewakuacyjnych, dodatkowo zmniejszając ucieczkę ciepła z pomieszczenia. Wykonanie ścianki musi być zgodne z instrukcją ppoż.;
 2. wstawieniu rolety osłaniającej wnękę w pomieszczeniu tworząc wydzielone pomieszczenie do przechowywania stołów, krzeseł i większych narzędzi będących wyposażeniem pracowni. Wymiar rolety wys.: 240cm, szer.: 180cm;
 3. zakupie sprzętu na wyposażenie pracowni w celu prowadzenia różnego rodzaju zajęć warsztatowych planowanych do realizacji w przyszłości w tym: zajęcia majsterkowania: elektronarzędzia akumulatorowe (4 wkrętarki), narzędzia ręczne: 10 młotków, 10 wkrętaków, 6 skrzynek narzędziowych zajęcia szycia i włókiennictwa: wieszaki - 10 szt., krosna tkackie - 10 szt., maszyny do szycia - 4 szt., inne narzędzia drobne: szydełka, igły, nożyczki, narzędzia do robienia pomponów czy kwiatów, zajęcia grafiki warsztatowej: prasa graficzna, dłutka, wałki, zajęcia scrapbookingu: maszynka do wycinania - 2 szt., wykrojniki prasa do wygrzewania nadruków na kubki, ploterek do wycinania naklejek, zajęcia malarskie: sztalugi 10 szt.

Kwota: 47 000,00 zł

32. Bytom na Sportowo

Lokalizacja: 1. Działka geodezyjna 781/88 (istniejący plac zabaw) przy ul. św. Piotra i Tulipanów, 41 - 909 Bytom; 2. Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Prusa 10, 41-902 Bytom; 3. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych, pl. Sobieskiego 1, 41-902 Bytom

Lokalizacja nr 1 - Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Łagiewnickim w m.in.: wielofunkcyjny duży system zabawowy, potrójna huśtawka z siedziskiem płaskim, kubełkowym i bocianim gniazdem, nowa ważka i nowy bujak. Z uwagi na to, iż wskazany plac zabaw jest jednym z najstarszych w Gminie Bytom, a niektóre urządzenia są wyeksploatowane, zdemontowane zostaną huśtawka, ważka, bujak, zjeżdżalnia i piaskownica. Nadal pozostanie karuzela, regulamin, cztery ławki i dwa kosze na śmieci. W miejsce zdemontowanych urządzeń zostaną zamontowane nowe o konstrukcji stalowej. Dodatkowo, wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w postaci nawierzchni gumowej z obrzeżami gumowymi, w pozostałej części nawierzchnia trawiasta. Odnowione zostanie dojście do placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego.
Lokalizacja nr 2 - W ramach tygodni patronackich organizowanych przez Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego organizowane są dla starszych klas Szkoły Podstawowej sportowe zawody strzeleckie z użyciem długiej broni pneumatycznej, będącej własnością i na stanie Bractwa. W związku z zainteresowaniem wśród uczniów zawodami strzeleckimi projekt zakłada zakup elektronicznych trenażerów typu Scatt w ilości 5 szt. odzwierciedlających treningi i zawody strzeleckie, tym bardziej, że jest to system i rozwiązanie bezpieczniejsze dla ich użytkowników. Elementy trenażera mocowane są do broni, z której oddawane są strzały (elektroniczne) w kierunku dedykowanej tarczy elektronicznej. W ramach większego rozwoju sportowego wśród uczniów - SP 46 przeprowadzenie modernizacji zużytego sprzętu sportowego będącego na stanie SP 46.
Lokalizacja nr 3 - Ostatnia w Bytomiu strzelnica sportowa wyposażona jest w sześć torów o długości 25 m każdy. Obecnie jest ostatnią działającą strzelnicą sportową na terenie miasta Bytomia. Ze strzelnicy na bieżąco korzysta młodzież ZSME, młodzieżowy klub LOK, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego oraz inne organizacje i osoby prywatne. Projekt zakłada częściową modernizację strzelnicy w postaci doposażenia w elektroniczne tory do transportu tarcz strzelniczych w ilości 6 sztuk dla każdego z istniejących torów.

Kwota: 484 000,00 zł

34. Bytom w dobrym rytmie

Lokalizacja: BCK, CSW Kronika, Muszla Koncertowa w Parku Kachla, Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów, Stadion Polonii Bytom, LokalwBytomiu, BPK

Projekt zakłada zakup oraz stworzenie: 4 punktów z defibrylatorem w kapsule RotAid (na zewnątrz), 3 punktów z defibrylatorem w skrzynce umieszczonych wewnątrz budynków oraz zakup jednego defibrylatora przenośnego z zestawem pierwszej pomocy w walizce hermetycznej stacjonującego w Bytomskim Centrum Kultury w celu wyjazdów na wydarzenia publiczne organizowane przez ww. instytucję. Ma to na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wydarzeniach organizowanych w warunkach plenerowych. Defibrylatory AED są proste w użyciu. Projekt zakłada konieczność zorganizowania kampanii informacyjnej dotyczącej uświadamiania obywateli w zakresie usytuowania punktów AED w przestrzeni miejskiej oraz informowania o możliwości korzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz użycia AED. Ponadto, projekt zakłada przeprowadzenie takich szkoleń w instytucjach, w których zlokalizowane będą punkty AED dla pracowników oraz z zakresu pierwszej pomocy z użyciem AED dla mieszkańców.

Kwota: 110 000,00 zł

35. Ekologia i infrastruktura w Suchej Górze

Lokalizacja: ul. Niepodległości 17 nr działki 1516/263, ul. Janusza Korczaka nr działki 501/83, 502/83

Projekt składa się z dwóch części:

 1. zakup i zainstalowanie na budynku klubowym przy ul. Niepodległości 17 paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kw. i pompy ciepła o mocy 22 kw. wraz ze zbiornikiem buforowym, zbiornikem CUW do pomp ciepła 400L i potrzebnymi materiałami instalacyjnymi wraz z wymianą instalacji c.o., zakup i zainstalowanie kontenera sanitarnego z 2 ubikacjami męską i damską oraz kontenera szatni z natryskami dla drużyny gości, wybrukowanie ok. 50 m2 powierzchni gruntu;
 2. wyrównanie i utwardzenie tłuczniem 30 metrowej części szutrowej ul. Janusza Korczaka.

Kwota: 400 000,00 zł

36. Gryfno kofeina

Lokalizacja: 1494/1 Klub Relaks BSM przy ul. Zabrzańskiej 78, 1929/137 Klub Sezam BSM przy ul. Chorzowskiej 57b

Projekt łączy w sobie rozwiązania empiryczne w postaci warsztatów związanych z aktywnością fizyczną oraz możliwość intelektualnego rozwoju poprzez wprowadzenie ciekawych zajęć o profilu artystycznym. Projekt ma stanowić narzędzie do poprawy zdrowia i jakości życia seniorów u jego schyłku, a tym samym opóźnić czy też wyeliminować konieczność korzystania z pomocy instytucjonalnej. Działania w ramach projektu zakładają:

 1. w klubie Relaks od kwietnia do czerwca oraz od września do grudnia realizacja warsztatów taneczno-wokalnych, fotograficznych, baristycznych, psychologicznych, relaksacyjno-pielęgnacyjnych, florystycznych, ruchowo-relaksacyjnych, turnieju gier planszowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, nordic walking w okresie od kwilenia do czerwca, wernisaż prac fotograficznych;
 2. w Klubie Sezam cykl warsztatów w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia: plastycznych, muzykoterapii, choreoterapii, jogi, gimnastyki rehabilitacyjnej, florystycznych w marcu i grudniu, spotkań z ciekawymi ludźmi i wernisaż prac plastycznych.

Kwota: 453 327,00 zł

37. Mała retencja - ogród deszczowy na skwerze Ojca Ryszarda Ślebody

Lokalizacja: Skwer Ojca Ryszarda Ślebody, działka nr 41, 42, 43

Projekt przedstawia wykonanie retencji wód deszczowych poprzez stworzenie ogrodu deszczowego na Skwerze. Ogród deszczowy to nasadzenie roślin dobrze funkcjonujących w środowisku podmokłym na podłożu o bardzo dobrej przepuszczalności. Podłoże to pozwala na zatrzymanie w ogrodzie dużej ilości wody opadowej, która następnie jest pobierana i oczyszczana przez rośliny. Ogród deszczowy zasilany będzie wodą opadową odprowadzaną z powierzchni utwardzanych, takich jak: drogi czy tarasy, którą dzięki temu zatrzymujemy na działce. Rozwiązanie to pozwala zebrać wodę z powierzchni dużo większej, niż powierzchnia samego ogrodu, dlatego tak dobrze sprawdza się w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo, uwzględniono w projekcie wykonanie chodników z żwiru/tłucznia.

Kwota: 299 955,00 zł

38. Ogród deszczowy ze strefą wypoczynkową i domkami dla jerzyków

Lokalizacja: ul. Łużycka 12 a

Projekt zakłada założenie ogrodu deszczowego wraz ze strefą wypoczynkową i montażem domków dla jerzyków na terenach zielonych należących do SP nr 51 w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a. Cele projektu:

 1. poprawa retencji wody przy placówce,
 2. rozwinięcie edukacji ekologicznej,
 3. zwiększenie bioróżnorodności,
 4. obniżenie opłaty deszczowej,
 5. zamontowanie budek dla jerzyków,
 6. stworzenie miejsca wypoczynku w pobliżu ogrodu.

Kwota: 280 000,00 zł

39. Bytom Miastem Karate

Lokalizacja: Hala na Skarpie ul. Modrzewskiego 5 a

Projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie się składało z 5 części:

 1. otwarty trening (warsztaty) dla osób, które nie ćwiczą karate,
 2. konkurs z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawody),
 3. gry i zabawy dla dzieci w trakcie trwania wydarzenia,
 4. organizacja Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate),
 5. organizacja seminarium.

Kwota: 14 750,00 zł

 

41. #BO Rozbark - wyrównanie szans GKS Rozbark

Lokalizacja: ul. Tuwima 43, nr działki 7240/579

Wykonanie instalacji nawadniania boiska piłkarskiego GKS Rozbark z ogrodzeniem murawy od sekcji trybun
i dostawą sprzętu sportowego oraz ławek dla dzieci i rodziców. Zakres projektu obejmuje:

 1. zakup stołów Teqball,
 2. zakup ławek dla dzieci i rodziców,
 3. wykonanie dokumentacji projektowej,
 4. wykonanie instalacji zraszaczy nawadniających boisko wraz z przyłączeniem do istniejącej studni,
 5. montaż ogrodzenia oddzielającego trybuny od boiska wys. 1,2 m oraz frag (w tym 3 furtki szer. 120 cm oraz 2 bramy szer. 300m).

Kwota: 340 000,00 zł

43. Oświetlenie ulicy Chmielewskiej

Lokalizacja: pas drogowy ulicy Chmielewskiej działki nr 1522/15, 850/15, 1278/15, 1285/15

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia w postaci 16 punktów świetlnych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krzemienia aż do działki 1528/15. Dodatkowo należy przewidzieć montaż 2 punktów świetlnych na odcinku od ulicy Chmielewskiej w kierunku ulicy Planeta do działki 1636/15. W rejonie działek 850/15 oraz 1533/15 na punktach oświetleniowych należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające przyszłościowe rozwinięcie sieci oświetleniowej o kolejne punkty świetlne na kolejnych drogach. Oświetlenie wykonane w technologii LED umożliwiające sterowanie natężeniem światła w zależności od pory dnia.

Kwota: 263 567,00 zł

45. Baśka

Lokalizacja: pl. Karin Stanek 1, Bytomskie Centrum Kultury, działka 257/6

Zadanie zakłada rozszerzenie dotychczas realizowanych w ramach projektu BAŚKA - Becekowa Autorska Świetlica Kobiecej Aktywności warsztatów artystycznych, twórczych i kreatywnych dla kobiet. W ramach zadania planowane są cykliczne warsztaty w okresie od marca do listopada 2024 roku i zakończenie zadania dużym wydarzeniem podsumowującym cały cykl - II Imieniny u BAŚKI na początku grudnia 2024. Projekt zakłada realizację warsztatów: taneczno-ruchowych, improwizacji teatralnej, śpiewu, psychologicznych, plastycznych, malarskich, rękodzieła oraz szeroko pojętej arteterapii. Ponadto, projekt zakłada całodniowy maraton warsztatów artystycznych, spotkanie ze stylistką, projektantką wnętrz, koncert lub spektakl teatralny i możliwość prezentacji autorskich prac powstałych w ramach warsztatów. Warsztaty oraz wydarzenie podsumowujące odbędą się w Bytomskim Centrum Kultury.

Kwota: 35 000,00 zł

do góry